Giá cửa gỗ công nghiệp MDFVeneer

1.700.000

1Cửa MDF Veneer / Ván ép phủ Veneer

(xoan đào, Ash, căm xe…)

Phẳng1.600.000/m2Khung bao 40 x 110mm

Nẹp chỉ 10 x 40mm

08882670270347097107